Een heldere opname garandeert een goede kwaliteit tekst

door okt 19, 2023

Transcriberen is werk dat veel precisie vereist. De kwaliteit van de opname is van groot belang voor hoe accuraat en kwalitatief de transcriptie is en hoe goed de schrijver de belangrijke zaken genoteerd krijgt. Hier vindt u enkele tips voor een kwaliteitsopname.

Een rustige opnamelocatie

Het is goed om een ​​rustige plek te hebben voor het interview, omdat achtergrondgeluid de verstaanbaarheid van de toespraak verzwakt. Het is erg moeilijk om een ​​interview dat in een coffeeshop is opgenomen te transcriberen. Galmende ruimtes moet u vermijden. Het is ook essentieel om de omgeving te kalmeren; de radio en televisie zijn uitgezet, de deuren zijn gesloten en de ruimte is bezet verklaard om onnodige onderbrekingen te voorkomen.

Het minimaliseren van factoren die de hoorbaarheid verstoren

Het wordt afgeraden om het opnameapparaat en de microfoon nutteloos aan te raken tijdens de opname, omdat alle geluiden die verband houden met het hanteren van het apparaat sterk worden opgenomen en de hoorbaarheid van de spraak veel verminderen. Ook allerlei soorten rammelen en gekletter worden door de opname benadrukt, waardoor het eten en drinken tijdens het interview vermeden moet worden. Als de interviewer bijvoorbeeld aantekeningen maakt op een laptop, moet deze zo ver mogelijk van het opnameapparaat geplaatst worden. Mobiele telefoons moeten ook worden uitgeschakeld. Overlappende spraak moet worden vermeden, omdat de opmerkingen van de interviewer (“ja”, “precies”, “mm”, enz.) de verstaanbaarheid van de gelijktijdige toespraak van de geïnterviewde verzwakken. Als de geïnterviewde zachtjes spreekt, kan hij worden aangemoedigd om harder te spreken.

Waarborgen van de functionaliteit van het apparaat

Het is altijd belangrijk om ervoor te zorgen dat de opname loopt. Indien nodig wordt ook een aparte microfoon gebruikt. Als u een smartphone gebruikt om op te nemen, dient u de telefoon in de vliegtuigmodus te zetten. Hierdoor wordt voorkomen dat de opname wordt onderbroken wanneer er een eventuele oproep binnenkomt. Het opnameapparaat (microfoon) wordt zo dicht mogelijk bij de geïnterviewden geplaatst. Voorafgaand aan het interview wordt een proefopname gemaakt en worden de stemmen gecontroleerd op verstaanbaarheid. Het is een goed idee dat de interviewer het opnameapparaat in de gaten houdt voor het geval de opslagruimte of de batterij leeg raakt. Het is belangrijk om direct na het interview een back-up te maken van de opname.

Opname van groepsinterviews

Het transcriberen van groepsinterviews is vooral een uitdaging als het interview slecht wordt afgenomen. Het is moeilijk om individuele gesprekspartners te onderscheiden van overlappende stemmen, en belangrijke informatie kan verloren gaan als de toespraak niet kan worden begrepen. Hier zijn enkele belangrijke dingen die de interviewer kan gebruiken om de kwaliteit van de opname van het groepsinterview te garanderen, zodat de schrijver de belangrijke dingen kan opschrijven.

  • Aan het begin van de opname wordt vermeld wie of hoeveel mensen aan het interview zullen deelnemen
  • Aan het begin van het groepsgesprek vindt een korte introductieronde plaats, waarbij iedereen bijvoorbeeld zijn of haar naam noemt.Zo’n “stemvoorbeeld” helpt de schrijver mensen beter te herkennen
  • De gesprekspartners worden aangemoedigd om beurtelings één voor één te spreken.De interviewer moet het spreken verdelen en de namen van de geïnterviewden herhalen, bijvoorbeeld: “Bedankt Mats, hoe zit het met jou Maria, ben je het daarmee eens?”
  • Als het interview op afstand wordt afgenomen, houdt alleen de spreker de microfoon vast.Het gebruik van een koptelefoon wordt aanbevolen
  • Als mensen midden in het interview vertrekken of arriveren, wordt dit op de opname of in de begeleidende informatie vermeld
  • Het wordt aanbevolen dat de gesprekspartners tijdens het interview op dezelfde plaats blijven.Identificatie wordt moeilijker als de sprekers van plaats wisselen, omdat bij het wisselen van plaats de stem minder goed hoorbaar is of de toon van de opgenomen stem kan veranderen

Duidelijkheid is de sleutel

Zoals u kunt zien aan de hierboven genoemde zaken, zijn de voorbereidende activiteiten en andere acties van de interviewer erg belangrijk voor het succes van de transcriptie. Wanneer de opname op een rustige plek wordt opgenomen en de factoren die de hoorbaarheid verstoren tot een minimum worden beperkt, wordt het werk van de uitschrijver gemakkelijker en sneller en worden alle belangrijke zaken opgenomen. Een heldere opname garandeert een hoogwaardige tekst.